Vývoj softvéru

 

 

SharePoint2013logo

V rámci vývoja na platforme Sharepoint poskytujeme tieto služby:

 • analýza, návrh a implementácia riešenia
 • implementácia podnikových procesov pomocou nástroja Nintex workflow
 • využitie najmodernejích technológií pri vývoji custom riešení (.NET, AJAX)
 • integrácia s AD, Documentumom, SAP...
 • školenia koncových používateľov a podpora riešenia

 

Na tejto platforme sme vyvinuli nasledovné moduly:

 • Modul integrovaného manažérskeho systému
 • Modul na sledovania úloh spoločnosti a porady
 • Správa rekreačných zariadení
 • Portálové riešenia
 • Evidencia zmlúv
 • Evidencia faktúr
 • Evidencia dovoleniek

 

Documentum logo

V rámci vývoja na platforme Documentum poskytujeme tieto služby:

 • Vývoj a úprava aplikácií pomocou technológie Java
 • Využívanie nástrojov pre tvorbu a úpravu webových formulárov Forms Builder
 • Využívanie nástrojov pre tvorbu a úpravu pracovných tokov Process Builder
 • Vývoj automatických úloh pre pracovné toky
 • Vývoj konektorov pre rôzne systémy (SAP, Sharepoint)
 • Vývoj reportov pre systém Documentum
 • Úprava používateľského rozhrania
 • Komplexné spracovanie zákazníckych požiadaviek

Na tejto platforme sme vyvinuli nasledovné moduly:

 • Modul registratúry
 • Modul verejného obstarávania
 • Modul pre dodávateľské faktúry
 • Formuláre zákazníckych požiadaviek
 • Reporty
 • Migrácia z iných systémov do Documentum