Virtualizácia

VMware logo gry RGB 300dpi

Základnou myšlienkou virtualizácie je maximálne a efektívne využiť výkon (výpočtové zdroje) fyzického servera. Virtualizácia serverov (počítačov) umožňuje súbežnú prevádzku viacerých izolovaných operačných systémov v rámci jedného fyzického servera (počítača).

Virtualizácia prináša množstvo výhod:

  • Prevádzkovanie rôznych operačných systémov – Windows, Linux a ďalších – na jednom fyzickom počítači
  • Úspora prevádzkových nákladov zlepšením energetickej efektívnosti, zredukovaním počtu fyzických počítačov a zvýšením pomeru serverov na správcu
  • Riešenie prevádzky enterprise aplikácií s požiadavkou vysokej dostupnosti a výkonu
  • Možnosť riešenia zabezpečenia nepretržitej prevádzky  pomocou vylepšených aplikácií pre obnovenie po havárii a zabezpečenie vysokej dostupnosti v celom dátovom centre
  • Zlepšenie administrácie a kontroly počítačov ich rýchlejšou inštaláciou
  • Zníženie výskytu chýb spôsobených konfliktami aplikácií
  • Jednoduché testovanie nových verzií aplikácií pred nasadením do produkčného prostredia